Okrugli sto Music in/and Society, Muzika i društvo – Muzika u društvu – održava se 5. novembra, od 13 do 18 časova, u sali EU info centra (Kralja Milana 7) i okupiće značajne umetnike, naučnike i političare koji će dati svoje viđenje odnosa umetnosti i društva u aktuelnom trenutku. Da li je umetnička praksa stihijski ili strateški oblikovana, kakav je medjusobni odnos kulture i društva (željeni i neželjeni), uticaj i uloga medija u promociji postojećih vrednosti i oblikovanju prostora kulture, položaj umetnosti u različitim društvenim i prostornim okvirima samo su neke od tema koje će učesnici razmatrati.

 

Martin Larsen, kompozitor, izvođač i menadžer projekata iz Švedske, sedam godina je bio na čelu Udruženja švedskih kompozitora, a učestvovao je u radu više značajnih švedskih udruženja ili državnih tela koja se bave kulturom. Bavi se stvaranjem i rukovođenjem novih i inovativnih projekata u oblasti muzike, kao što su Novi muzički inkubator, Radio kompozitora i aplikacija Švedski kompozitori.

Diter Althaus je nemački političar koji je bio ministar nemačke pokrajine Tiringije od 2003. do 2009. godine, a predsedavao je i Bundesratom. Od početka političke karijere, posvetio se problemima kulture, postavši već 1992. ministar za kulturu i obrazovanje Nemačke.

Urlih Mertin, violista, dirigent i kompozitor iz Nemačke, živi i radi u Turskoj. U svojim delima kombinuje folk, elektroniku,klasičnu muziku, haus i eksperimentalni zvuk. Kao violista, nastupao je širom sveta u kamernim ansamblima, kao solista i kao član uvaženih orkestara, a posvećen je i stvaranju inter-kulturalnih projekata, baziranih u Turskoj.

Friderike Keneveg se bavi muzikom kao pisac, kritičar, muzički producent i inženjer zvuka. Sarađivala je sa pozorištima širom Nemačke, a posvećena je kratkim formama radio-drama, i priredjivanju kratkih proznih dela u dramskom audio formatu. Kao stipendista nemačke vlade, neko vreme je boravila i radila u Pragu.

Milena Dragićević Šešić, nekadašnji rektor Univerziteta umetnosti (2000-2004), redovni je profesor Menadžmenta u kulturi i Teorije masovnih medija Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Rukovodilac UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu. Za doprinos razvoju obrazovanja i kulture dobila je visoko priznanje Ministarstva za obrazovanje i istraživanja Republike Francuske Orden Akademskih palmi – Vitez komandirskog reda «Akademskih palmi» (2003).

Ana Kotevska diplomirala je na Katedri za muzikologiju FMU i Odseku za komparativnu književnost sa teorijom na Filološkom fakultetu BU, a doktorirala na Sorboni iz oblasti muzičke estetike. Radila je kao urednik, muzički kritičar i radiofonski stvaralac Trećeg i Drugog programa Radio Beograda, direktor Muzičkog informativnog centra, predsednik Muzikološkog društva Srbije. Kontinuirano se bavi muzičkom kritikom i esejistikom.

Marija Ćirić je vanredni profesor u oblasti muzike u medijima i istorije i teorija medija, na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Dugogodišnji muzički kritičar Politike i aktuelni muzički kritičar NIN-a, radila je i kao urednik Radio Beograda, gde je posebnu pažnju posvetila radiofoniji.

Nebojša Bradić je pozorišni reditelj i bivši ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije. Bio je na čelu više značajnih srpskih pozorišta – Kruševačkog, Beogradskog dramskog, Narodnog, Ateljea 212… Radio je i kao urednik Kulturno-umetničkog programa RTS. Drame, opere i mjuzikli koje je režirao izvođeni su širom Evrope i u SAD.

Katarina Erić je diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti, a zatim i na Fakultetu dramskih umetnosti, gde je i doktorirala. Autor je, scenarista i voditelj više desetina emisija iz oblasti kulture i umetnosti na RTS. Vanredni je profesor na FILUM-u u Kragujevcu.