Kontakti

Ljubiša Jovanović
Predsednik/ President
e-mail: ljubisa.flauta@gmail.com
mobile: +381 63 241 594
www.ljubisaorfej.com

Irina Dukić
Odnosi s javnošću/Public relations
e-mail: irina.stojanovic@gmail.com
mobile: +381 60 169 00 99

Zorica Premate
Stručni saradnik

Siniša Subotić
Dizajner/Designer
e-mail: subsinus@gmail.com
mobile: +381 64 3826 575

Milan Bašić
Web administrator/Web Admin
e-mail: buntadm@gmail.com