NEBOGRAD je neprofitno udruženje osnovano u Beogradu, 2012. godine. Zalaže se za neformalno obrazovanje i alternativne pristupe prenošenju znanja kroz muziku i vizuelne umetnosti. Cilj je negovanje laičke kulture i razvoj civilnog društva kroz uključivanje lokalne zajednice i afirmisanje učešća pojedinca u dobrobiti zajednice. Zbog toga, Nebograd sarađuje i sa institucijama i pojedincima van udruženja.

Nebogradski projekti uvek kombinuju umetnosti i edukaciju – eksperte i lokalnu zajednicu, na obostranu korist i uz međusobnu razmenu iskustva. Nebograd je tradicionalno uključen u festival BUNT kroz njegov program inkluzije dece i osoba sa posebnim potrebama u pefrormanse i koncertna izvođenja.

Udruiženje Nebograd vode Marija Družijanić, Katarina Atanasković, Jovana Tripunović, Dina Ejdus i Ana Miković.

 

Bilja Krstić, pop-pevačica sa dugom i uspešnom karijerom, godinama je prikupljala autentične audio i notne zapise narodne muzike Balkana. Birala je retko izvođenu, nepoznatu i neobjavljenu muziku sa Kosova, južne Srbije, Timočke Krajine, Makedonije,Rumunije , Bugarske i Mađarske. Okupila je grupu kolega sa Fakulteta muzičke umetnosti i oformila ansambl „Bistrik“ posvećen fuziji folklora i improvizacije u savremenim ranžmanima, što je zabeleženo na CD izdanjima među kojima su „Bistrik“, „Zapisi“, „Tarpoš“ i „Izvorište“. Bilja Krstić vodi i umetničke vokalne radionice posvećene tradicionalnom pevanju i folklornom repertoaru. Dobila je veliki broj domaćih i međunarodnih nagrada.