Program:
Tanburi İsak: Gül-izar Yürük Semaisi (+Stefan)
Gevheri Osmanoğlu: Saba Saz Semaisi
Mısırlı İbrahim Efendi: Acemaşiran Saz Semaisi (+Stefan)
Mısırlı İbrahim Efendi: Kürdilihicazkar Şarkı „Sen gözlerine nes’e veren”(+Stefan)
Onur Türkmen: Hat for Kemençe Solo
Onur Türkmen: 2 Miniatures for Kemençe an Viola
Michael Ellison: Derivations for Kemençe and Viola
Arrangeur Hakan Şensoy: Haydar Haydar, Version for Viola Solo
İsak Varon: Hicaz Saz Semaisi (+Stefan)
Refik Talat Bey: Hicaz Saz Semaisi
anonymous: Hicaz Mandra (+Stefan)
Refik Fersan: Nihavend Saz Semaisi
anonymous: Ma omrot e naich
anonymous: Geçen kızı

 

Nermin Kajgusuz (Ankara, 1976) je studirala violinu na državnom konzervatorijumu, a potom magistrirala i doktorirala na Tehničkom univerzitetu Istanbula. Učila je da svira kemenče od Džunejd Orhon, a potom je počela da predaje sviranje na ovom instrumentu na Turskom državnom konzervatorijumu da bi 2007. bila izabrana za redovnog profesora.

Objavila je nekoliko kompakt diskova među kojima su i “Gönülden Damlalar”, “Kemençe ve Gitarla Saz Eserleri” i “Tekrar”. Godine 2005. bila je jedan od osnivača ženskog orkestra za izvođenje klasične turske muzike, kao i grupa “Arayışlar” i “Nazenin”, a nastupala je i sa Instambulskim baroknim ansamblom. Objavila je knjigu  “Mualim İsmail Hakı Bej i muzička predavanja.”

Kao sviračica na kemenčeu i pevačica tradicionalne muzike, Nermin Kajgusuz je veoma popularna u svojoj domovini pa nastupa sa umetnicima i ansamblima kao što su „Hezarfen“, „Avaze“, „Gönülden Damlalar“, „Melodias Epicas“ i „Buluşma“. Premijerno je izvela prvo savremeno koncertantno delo za svoj tradicionalni instrument, „Hat“ za kemenče i gudače Onura Turkmena i stalni je saradnik projekta „Izvan Istoka i Zapada: razvoj, beleženje i unapređenje transkulturalne muzičke prakse“.